Obesitascentrum

Overgewicht is een groot en toenemend probleem: ernstig overgewicht of obesitas komt steeds vaker voor in onze samenleving. Het grootste deel van de wereldbevolking leeft op dit moment in landen waar overgewicht en obesitas meer doden veroorzaakt dan ondergewicht. Europese cijfers zijn rondweg alarmerend en ook in België kampt ruim één op de tien volwassenen met ernstig overgewicht.

We spreken van obesitas als je BMI hoger is dan 30. Wanneer diëten en aanpassingen in je levensstijl niet het gewenste effect opleveren, kunnen we in ons obesitascentrum je gewichtsprobleem via een operatie aanpakken. Dat heet bariatrische heelkunde of obesitaschirurgie.

Deskundige behandeling

Dr. Joachim Van Gucht zet zich als diensthoofd van het obesitascentrum van Bornem en Willebroek in voor hoogwaardige en doelgerichte zorg in kader van zwaarlijvigheid waarbij de de patiënt steeds centraal staat. In samenwerking met de medische ploeg van AZ Rivierenland en Kliniek Van Gucht wordt de behandeling van obesitas multidisciplinair benaderd en worden de krachten gebundeld. Een groep van specialisten zal per patiënt een optimale behandeling voor het overgewicht voorstellen, steeds in overleg met de huisarts. De optimale behandeling hangt af van de gewichtscategorie van de patiënt maar ook van aanwezige risicofactoren voor de gezondheid.

Het team van Kliniek Van Gucht zet zich met veel plezier in om je zo goed mogelijk te begeleiden om ongemakken tot een minimum te beperken in het kader van een voorspoedig herstel en je te ondersteunen om het vooropgestelde gewichtsverlies te bereiken.

Heb ik overgewicht?

Doe de BMI-test en kijk of je overgewicht hebt.

BMI staat voor Body Mass Index en met de BMI-test weet je snel en eenvoudig of je een gezond gewicht, overgewicht, obesitas of morbide obesitas hebt.

Is een operatie een oplossing voor jou?

Of je geopereerd kunt worden, wordt bepaald door het multidisciplinaire overlegorgaan van het obesitascentrum. Je moet een BMI van minstens 40 hebben, of een BMI van 35 met één of meer co-morbiditeiten. De criteria voor terugbetaling van de ingreep zijn verschillend afhankelijk van ziekenfonds waartoe je aangesloten bent.  

Kom ik in aanmerking voor terugbetaling door het ziekenfonds?

KB rond terugbetaling ingrepen stelt als volgt:

Een ingreep kan pas terugbetaald worden onder volgende voorwaarden:

•vanaf 18  jaar,
•op het ogenblik van de chirurgische indicatiestelling BMI ≥ 40 ofwel ≥ 35 in combinatie met minstens één van volgende criteria:

•met geneesmiddelen behandelde diabetes
•therapieresistente hypertentie gedefinieerd als een bloeddruk > 140/90 mm Hg, ondanks behandeling gedurende minstens 1 jaar met een gelijktijdige inname van 3 antihypertensiva
•slaapapneusyndroom geobjectiveerd door middel van polysomnografisch onderzoek uitgevoerd in een centrum
•heringreep na complicatie of onvoldoende resultaat van een vorige bariatrische ingreep

•gedocumenteerd dieet hebben gevolgd in het afgelopen jaar zonder succes,
•een multidisciplinair gunstig advies geformuleerd door een chirurg, een endocrinoloog, een klinisch psycholoog of psychiater en diëtiste
•Voor de ingreep maakt de behandelende arts een standaardformulier ter notificatie over aan de adviserende arts voor de verzekeringsinstelling.

Heb je bijvoorbeeld extreem overgewicht én slaapapneu? Ben je daarvoor in behandeling bij een specialist en heb je jarenlang diëten gevolgd zonder resultaat? Dan is chirurgie een optie voor jou.

Transparante informatie

Een goede voorlichting vormt de basis om een besluit te nemen of een operatieve behandeling om jouw overgewicht te bestrijden wel of niet bij jouw persoonlijke situatie past. Een operatieve behandeling van (morbide) obesitas geeft op lange termijn betere resultaten dan gewichtsverlies door een niet-operatieve behandeling. Toch is ook een operatie maar een hulpmiddel. Gedragsverandering, aanpassing van je leefstijl en je eetpatroon en veel zelfdiscipline; allemaal noodzakelijk om een operatie voor gewichtsvermindering tot een succes te maken.

In onze praktijk ondersteunen wij je graag in de periode voor en na de operatie. Wij kunnen je medische en objectieve informatie verschaffen met betrekking tot verschillende mogelijke behandelingen, de voor- en nadelen, mogelijke complicaties; en kunnen met je nagaan of je al dan niet in aanmerking komt voor een eventuele behandeling.

In de eerste plaats bieden wij je een raadpleging bij ons in de praktijk te Koningshooikt (Lier) aan, waarbij je uitvoerig wordt geïnformeerd over de wijze waarop jouw overgewicht kan worden aangepakt. Na de algemene voorlichting volgt een individuele multidisciplinaire intake (screening door ervaren specialisten, zoals een psycholoog, endocrinoloog en diëtiste) via het ziekenhuis AZ Rivierenland campus Willebroek of Bornem.

Wij nemen de nodige tijd om je doorheen het behandelproces te loodsen: de ingreep zelf gebeurt in het ziekenhuis, de nazorg en begeleiding tijdens de herstelperiode kan opnieuw georganiseerd worden in ons privékader. Wij ondersteunen bij de planning van de verschillende afspraken met specialisten, zowel voor de ingreep als de opnameplanning zelf, om het wachten, eenmaal je de beslissing neemt om een ingreep te ondergaan, tot een minimum te beperken. 

Plan een nieuwe start

Niemand vindt het leuk om te kampen met overgewicht. Niet alleen is obesitas nefast voor je gezondheid, ook de impact van overgewicht op je sociaal leven valt niet te onderschatten. De kans is groot dat je reeds tal van diëten hebt geprobeerd, zonder succes. Dat betekent niet dat je niet sterk genoeg bent om op eigen houtje af te vallen: obesitas vraagt een deskundige behandeling en begeleiding voor een duurzaam resultaat.

Maak samen met Dr. Van Gucht een nieuwe start en boek een informatieraadpleging.

Lees je graag meer over de verschillende behandelmogelijkheden? Klik dan hier.