Hoe lang duurt een behandeling?

Ongeveer een uur, waarbij de gel onder plaatselijke verdoving wordt ingebracht en het resultaat  onmiddellijk zichtbaar is.

Wie kan een behandeling met contourfillers ondergaan?

Alleen een gecertificeerde arts kan u vertellen of u in aanmerking komt voor een behandeling met contourfillers. Wij raden u aan een getrainde medische specialist te raadplegen die ervaring heeft met het injecteren van contourfillers. Hij zal u nadere informatie geven over wat een behandeling met fillers voor u kan betekenen.

Wat is het verschil tussen contourfillers en lipostructuur of vettransfer?

Uw eigen vet kan van het ene lichaamsdeel naar het andere worden getransfereerd om volume te creëren. Tijdens een eerste chirurgische ingreep wordt het vet verwijderd en tijdens een tweede ingreep wordt het vet geïnjecteerd. Het voordeel is dat uw eigen vet niet afgestoten zal worden door het immuunsysteem van uw lichaam. Aangezien fillers gebaseerd zijn op een stof die heel vergelijkbaar is met een stof die van nature in uw lichaam voorkomt, is het ook biocompatibel. Het voordeel van een behandeling met fillers is dat het vet niet uit uw lichaam moet worden gehaald.

Aangezien het lichaam het hoofdbestanddeel van fillers afbreekt, zijn er geen meldingen van afstoting of allergische reacties. Bovendien wordt het product geleidelijk afgebroken via bestaande natuurlijke lichaamsprocessen.

Hoe lang is het resultaat zichtbaar?

De esthetische verbetering houdt meestal een jaar tot 18 maanden aan. De gel breekt langzaam in het lichaam af. Ieder lichaam is anders en daarom bestaat er van geval tot geval verschil.

Om het gewenste esthetische effect te behouden is het doorgaans na 9-12 maanden nodig de behandeling te herhalen. Er zijn dan kleinere hoeveelheden gel nodig om het gewenste resultaat te verkrijgen.

Hoe snel kan ik bij jullie terecht voor een afspraak?

U kan vrijblijvend contact met ons opnemen voor het vastleggen van een afspraak. Meestal kan u binnen de 2 à 4 weken bij ons terecht voor een eerste afspraak.

Hoe kan ik me er van verzekeren dat u producten gebruikt waarvan de werking wetenschappelijk ondersteund is, en de veiligheid en doeltreffendheid van het product bewezen is?

Het klopt inderdaad dat niet alle esthetische producten gelijk zijn. Wij werken echter alleen met producten van producenten die ons wetenschappelijk bewijs kunnen voorleggen met betrekking tot de veiligheid en doeltreffendheid van hun producten. Bij ons vindt u alleen producten waarover voldoende klinisch onderzoek en vervolgstudies op grote schaal voorhanden zijn.

De resultaten van de behandeling bij onze patiënten spreken dan ook voor zich, wij dragen kwaliteit immers erg hoog in het vaandel. Vraag ons gerust om de resultaten van de behandeling die u wenst te ondergaan bij anderen te zien. U kan er dus op vertrouwen dat u in deze praktijk alleen in contact komt met producten en technieken waarvan de doeltreffendheid en veiligheid bewezen zijn.

Wij moedigen uw bewustzijn omtrent het veilig gebruik van producten alleen maar aan, en nodigen u dan ook graag uit voor een afspraak bij ons om deze bezorgdheid te bespreken.