Oedeemtherapie

Het lymfesysteem staat samen met het aderlijke systeem in voor het terugbrengen van vocht naar het hart.

Lymfoedeem is een abnormale opstapeling van vocht en eiwitten in de onderhuidse weefsels. Dit zal aanleiding geven tot zwelling van het getroffen lidmaat, een zwaartegevoel met op lange termijn huidafwijkingen en infecties.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen primair en secundair lymfoedeem.

Secundair lymfoedeem ontstaat na een beschadiging van de lymfevaten of -knopen ten gevolge van een infectie, bestraling, een chirurgische behandeling of een trauma.

In geval van primair lymfoedeem ligt een ontwikkelingstoornis van het lymfestelsel met onderontwikkelde lymfebanen en –knopen aan de basis. Afhankelijk van de ernst kan dit van kinds af aan reeds hinder geven. In milde gevallen treedt het oedeem pas op rond de leeftijd van 18 - 35 jaar.

De diagnose wordt voornamelijk gesteld aan de hand van het klinisch onderzoek. Belangrijk is om andere oorzaken uit te sluiten zoals oedeem ten gevolge van veneuze insufficiëntie of lipoedeem. 

Oorzaken

Oedeem thv de armen of benen kan ontstaan door volgende redenen:

  • spataderlijden
  • medicatie
  • lymfoedeem
  • lipoedeem
  • centraal oedeem (obv hart, nier, schildklierlijden)
  • oncologisch oedeem
Behandeling

Het doel van de behandeling van lymfoedeem is de zwelling van het lidmaat te reduceren en daardoor de kwaliteit van de huid en onderhuidse weefsels te bewaren en te verbeteren. Hierdoor zal de kans op infecties belangrijk gereduceerd kunnen worden.

De initiële behandeling bestaat enerzijds uit het verhogen van de bewegings- en sportactiviteiten. Het samentrekken en opspannen van de spieren zal de doorstroming van de lymfe verbeteren. Anderzijds is hoogstand en het gebruik van steunkousen aangewezen.

Aanvullend kan gestart worden met manuele lymfedrainage. Hierbij wordt onder leiding van een kinesist het opgehoopte lymfevocht gemobiliseerd om de afvoer te bevorderen. In geval van gematigd lymfoedeem komt in aanmerking voor een terugbetaling van 60 sessies per jaar, in geval van ernstig oedeem voor 120 sessies per jaar. De ernst wordt bepaald door een lymfescintigrafie.

Belangrijk is ook om de huid in goede conditie te houden door deze dagelijks te reinigen met een waterige oplossing en wondjes te voorkomen. Aangezien patiënten met lymfoedeem meer vatbaar zijn voor zowel bacteriële als schimmelinfecties dienen deze agressief behandeld te worden. 

Uw arts vertelt u tijdens de raadpleging welke mogelijke behandelingen er zijn, de voor- en nadelen daarvan en de resultaten die u kunt verwachten. De behandeling bestaat uit een combinatie van manuele lymfedrainage en compressietherapie.

Manuele lymfedrainage : lymfedrainage is een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden. Bij manuele lymfedrainage wordt een overwegend zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfeklieren en lymfebanen, waarbij de richting wordt bepaald door de
stroomrichting van het lymfestelsel. De behandeling is vrijwel pijnloos. Na de lymfoscintigrafie, krijgt u op de consultatie de nodige attesten mee voor een aanvraag tot verhoogde terugbetaling van de manuele lymfedrainage.


Compressietherapie : het doel van compressie is om de tijdens de manuele lymfedrainage verkregen oedeemreductie te handhaven. Compressietherapie wordt daarom bij voorkeur in combinatie met manuele lymfedrainage gegeven. Heel dikwijls wordt er eerst gezwachteld. Zwachtelen betekent dat uw been of arm met een verband wordt ingepakt. De druk die de windsels geven dragen bij aan het behouden van de resultaten die de kinesist met lymfedrainage heeft behaald. Daarnaast helpt de compressie van de windels bij het verder afnemen van de omvang. Er wordt gezwachteld totdat er voldoende afname van vocht is bereikt, zodat een adequate therapeutisch elastisch kous kan worden aangemeten. Therapeutische compressiekousen worden voor elke lymfepatiënt op maat gemaakt. De therapeutische compressiekousen dienen elke dag gedragen te worden.

Op de consultatie wordt het oedeem op punt gesteld en de behandeling voorzien.

Boek je afspraak bij Dr. Balduyck


Vind de juiste behandeling

 

Met onze makkelijke & persoonlijke behandelingsfilters vind je de behandeling die bij jou past.

 

Vind de juiste behandeling

Let's talk!