Nieuwsbericht

Coronavirus COVID-19: Update

Coronavirus COVID-19: Update

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

  1. Blijf thuis als je ziek bent
  2. Was regelmatig je handen.
  3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

  1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
  2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
  3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
  4. Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
  5. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Heb je koorts en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden) ?

• Blijf thuis

• Bel je huisarts en vermeld je symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts bepaalt via telefonisch consult of je thuis kan uitzieken of naar het ziekenhuis moet.

Let op: géén van onze zorgverleners te Kliniek Van Gucht kan de rol van je behandelende huisarts overnemen - wij kunnen geen medische attesten verstrekken noch testen afnemen. 

Waar vind ik informatie?

Meer informatie 

of bel op 0800 14 689

#veiligheidbovenalles #staysafe